"Jestli se tobě směju, trpký je to smích...."

Prosinec 2012

Reconciliation

31. prosince 2012 v 16:54 | Katka |  The perfect element
I thought I'd seen hell
Thought I knew it all
Now I know too well
Hell is to wake up
But it makes all the difference

Tasting the tears in my mouth
Taking the weight on my shoulders
The hours and days of your life
Don't necessarily make you older

I'm sick of running away
Along these bloody streets
I'm sick of predators and prey
Of being everybody's end!

I've washed my hands of your blood
Thought it would leave me clean
But with time on my hands
It turned to mud forming this crust of sin

Now - to be truly free
I'll let it come to me
So -break me if you must
When you break this crust
Freedom is to see

Hear this voice, see this man
Standing before you I'm just a child
Just a man learning to yield

I hate these hands soaked in blood
I hate what these eyes have seen
Up to my knees in filth and mud
How it hurts to become clean

I was always on my mind
But never on my side
Run - but if you run away
You'll always have to hide
So if you need to run
Run for help!
*************************************************
Překlad:
Smíření

Myslel jsem si, že jsem prošel peklem
Myslel jsem, že jsem to všechno znal
Nyní velmi dobře vím
Že peklo se právě probouzí
Ale dělá všechno rozdílně

Chutnám slzy ve svých ústech
Snáším tíhu na svých ramenou
Hodiny a dny tvého života
Tě nutně neudělají starším

Je mi špatně z utíkání
Podél těchto krvavých ulic
Je mi špatně z lovců a obětí
Bytí zkázou pro všechny!

Umyl jsem si ruce od tvojí krve
A domníval se, že by mohly být čisté
Ale časem se mé ruce
Proměnily v bláto formující tuto vrstvu hříchu

Teď - být skutečně svobodný
Nechám to k sobě přijít
Tak - zlom mě, jestli musíš
Když přelomíš tuto slupku
Čeká mě svoboda!

Slyš tento hlas, pohlédni na tohoto muže
Stojícího před tebou, jsem pouze dítě
Pouze muž učící se ustoupit

Nenávidím tyto ruce namočené v krvi
Nenávidím, co tyto oči viděly
Až po kolena ve špíně a v bahně
Jak to bolí, stát se čistým

Bylo to vždycky v mojí mysli
Ale nikdy na mé straně
Tak utíkej - ale pokud odejdeš
Musíš se navždy schovávat
Tak pokud musíš utíkat
Utíkej pro pomoc!King of Loss

31. prosince 2012 v 16:17 | Katka |  The perfect element
Mother, at my first breath
Every paragraph was set
As I inhaled the scent of debt
Mother, that first stolen air
On papers saying I'm not mine

Dedication

31. prosince 2012 v 1:19 | Katka |  The perfect element
I watched you die
Though you had always been there
Since I first came into this world
Outside people smile
I ask - why this deep blue sky?
When you have left this world today
Does it not know when to weep?

Her voices

31. prosince 2012 v 1:03 | Katka |  The perfect element
Looking at you I see her face
Through all these years, just waiting
It all catches up to you when you slow down

Idioglossia

29. prosince 2012 v 14:31 | Katka |  The perfect element
It all comes back to me

Face to the floor
Heart in my mouth
My forehead hits the pavement
Again - numb - again
Sharing this humility
A circle of humanity
Momentarily black in me
Immomentarily black
So black

Memory leave me be
Close that eye leave love blind

When outcome is preceded
By an outlet that is needed
We forget all but the circle
As soon as the ends have met
As soon as the ends have met

I scratch the surface and see
Someone better than me
Where did I suffer that loss?
What was taken from me?

As I search through the ashes
For someone to blame
I'm afraid to see my face
As I walk through the ashes
I whisper your name
Meeting you have forced me
To meet myself

This blood proves me right
In that the last move is all that
Counts if the beasts must bite
Vow to the floor
Oath to the taste of dust
In my mouth - never!
I bite the words - never again!
Will I let anyone else finish
I'll be the end of every way

Memory let it die left behind
Leave me blind

Despite all these words
Not one could express
What I had inside
Living was to hide

Kneeling in whirlpools
Of pink champagne
Celebrating the bravery of my pain
Something broke
And no water could ever wash
The anger from that first stain

I scratched the surface to find
Someone wicked and blind
Where did it come to that end?
Why can't these scars ever mend?

Memories...

I have swallowed all these tears
Thought they'd be gone
After all these years
Now this heart is waking up
With a new hunger
For my own blood

As I search through the ashes
For someone to blame
I'm afraid to see my face
As I walk through the ashes
I whisper your name
Meeting you have forced me
To meet myself

Face to the ground
Heart in their mouth Foreheads hit the pavement
Again - numb - again
Sharing my hostility
A streetful of insanity
This is payback for every
Tear in me, hole in me
Black in me - black!

Memory history agony
Let me see that hideous
Idioglossia that formed me

Despite all these words
Not one could express
What I had inside
Living was to hide

For every time you froze me out
For every punch every shout
For not believing in me
For your stupidity
For stealing what could have been
Me

It all comes back to you

Is this all I am?


****************************************************************
Překlad:
Idioglossie
Všechno to přichází zpět ke mně

Tvář na podlaze
Srdce v mých ústech
Mé čelo praští do chodníku
Znovu - znecitlivělý- znovu
Sdílí tuto skromnost
Na okamžik černota ve mně
Krátce černý
Tak černý

Vzpomínky mě nechávají být
Zavřené, že oko opuštěné láskou slepne

Když je výsledek přecházený
Tímto odpadem, který je potřebný
Zapomeneme všechno v kruhu
Jakmile potkáme konce
Jakmile potkáme konce

Rozškrábal jsem povrch a vidím
Někoho lepšího než jsem já
Kdy jsem trpěl nad ztrátou?
Co mi bylo odňato?

Jak jsem prohledával popel
Proto, abych někoho obvinil
Strachuji se, že uvidím svou tvář
Jak procházím popelem
Šeptám tvoje jméno
Potkávání tebe mě vynutilo
Abych potkal sebe

Tato krev dokáže, abych byl upřímný
V tom posledním pohybu je vše, co
Propočítává, jestli bestie musí kousat
Přísaha podlaze
Přísaha chuti prachu
V mých ústech - nikdy!
Koušu slova - nikdy víc!
Nechám někoho jiného končit
Budu koncem v každém případě

Vzpomínky to nechávají zemřít odcházeje dozadu
Nechávají mě slepého

Navzdory těmto slovům
Ne jedno může vyjádřit
Co mám uvnitř
Žijící bylo ukryto

Klečím ve vodním víru
Růžového šampaňského
Slavím odvahu mé bolesti
Něco zničené
A není voda, které by to mohla někdy smýt
Zlost z první skvrny

Rozškrábal jsem povrch, abych našel
Někoho zlého a slepého
Kdy to skončí?
Proč se nemůžou tyto jizvy nikdy zhojit?

Vzpomínky….

Spolykal jsem všechny tyto slzy
Ačkoli tu nemusely být
Po všech těch letech
Nyní se toto srdce probouzí
S novým hladem
Po mé vlastní krvi

Jak jsem prohledával popel
Proto někoho obvinil
Strachuji se, že uvidím svou tvář
Jak procházím popelem
Šeptám tvoje jméno
Potkávání tebe mě vynutilo
Abych potkal sebe

Tvář na zemi
Srdce v jejich ústech
Čela praští do chodníku
Znova - necitelný - znova
Sdílí mé nepřátelství
Plné ulice malomyslnosti
To je splátka za všechny
Roztržení ve mně, propast ve mně
Černota ve mně - černota

Vzpomínky historie agonie
Mě nechaly vidět ohavně
Idioglossie, která mě vytvořila

Navzdory těmto slovům
Ne jedno může vyjádřit
Co mám uvnitř
Žijící bylo ukryto

Pro každou chvíli, kdy mě necháváš zatuhnout
Pro každé šídlo, pro každý křik
Pro nevíru ve mně
Pro tvou hloupost
Pro kradení toho, čím bych měl být

Všechno to přichází zpět k tobě

Je to vše, kým jsem?Morning on Earth

29. prosince 2012 v 12:56 | Katka |  The perfect element
For as long as I can remember I have wanted to
Silence every beating heart; every sound of breathing

Ashes

28. prosince 2012 v 22:46 | Katka |  The perfect element
You claim I don't know you, but I know you well
I read in those ash eyes we've been through hell
I've walked with the weakest just to feel strong
You've given your body just to belong

Let's burn together
Let's burn together

This pain will never end
These scars will never mend

I taste your sorrow and you taste my pain
Drawn to each other for every stain
Licking the layers of soot from your skin
Your tears work my crust to let yourself in

Touching you harder
Touching you harder now

As we walk through the ashes
I whisper your name
A taste of pain to cling to
As we walk through the ashes
You whisper my name
Who's the one with the sickest mind...
now?

This pain will never end
Our scars will never mend
Cleansing sweat
We are just using each other
Too depraved to stay alive
But too young to die
And we hurt
Thus we hurt

Scrubbing it harder
Too late to back out now
Scrubbing it even harder
As these two broken barren desolate disordered words collide

As we walk through the ashes
I whisper your name
A taste of pain to cling to
As we walk through the ashes
You whisper my name
Who's the one with the sickest mind...
now?

This pain will never end
These scars will never mend
Damn this dirty bed
Damn this dirty head

Překlad:
Popel
Tvrdíš, že tě neznám, ale já tě znám dobře
Čtu v těch popelavých očích, že jsme si prošli peklem
Kráčel jsem s nejslabšími pouze proto, abych se cítil silný
Dávala jsi svoje tělo pouze, abys patřila

Pojďme shořet společně
Pojďme shořet společně

Tato bolest nikdy neskončí
Tyto jizvy se nikdy nezhojí

Ochutnám tvůj zármutek a ty ochutnej mou bolest
Přitahované k sobě za každé pošpinění
Slízávám vrstvy sazí z tvojí kůže
Tvé slzy zpracovávají mou skořápku, aby ses dostala dovnitř

Tisknu tě tvrději
Tisknu tě tvrději teď

Jak kráčíme skrz popel
Šeptám tvé jméno
Chuť bolesti, na které lpím
Jak kráčíme skrz popel
Šeptáš moje jméno
Kdo je teď ten s chorobnou myslí?

Tato bolest nikdy neskončí,
Naše jizvy se nikdy nezhojí
Očišťující pot
My se pouze zneužíváme navzájem
Tak neřestní, abychom zůstávali naživu,
Ale tak mladí, na to zemřít.
A ubližujeme
Tudíž ubližujeme

Třeme to silněji
Tak pozdě, na to se teď vrátit zpět
Třeme to ještě silněji
Jako ty dvě zlomená, neúrodná, pustá, nezřízená slova se srážíme

Jak kráčíme skrz popel
Šeptám tvé jméno
Chuť bolesti, na které lpím
Jak kráčíme skrz popel
Šeptáš moje jméno
Kdo je teď ten s chorobnou myslí?

Tato bolest nikdy neskončí,
Naše jizvy se nikdy nezhojí
Tato prokletá postel
Tato prokletá hlava


In the flesh

28. prosince 2012 v 22:25 | Katka |  The perfect element
She walks these empty streets alone
Looking for something they call "home"
Hoping to find some peace of mind
Sometimes we need to walk alone

She is set on running away
Though her mom was yelling she must stay
A wind beaten bird for reasons unheard
Sometimes it is best to run away

So fly away, fly away, fly away
Don't be afraid, don't hesitate, fly away

Some wear their bruises on their skin
Others hide their scars deep within
She has a wound close to her womb
Blames herself for letting it in

So fly away, fly away, fly away
Don't be afraid, don't hesitate, fly away
But She's afraid, she's afraid, she's afraid
Anyway
See those eyes, see those eyes, see those eyes
Hate and lies, a fire that slowly dies
But She will fly, she will fly, she will fly
Before it dies

Sometimes the hands that feed
Must feed a mind with a sick need
And the hands that clutch can be
The same hands that touch too much
Eyes that hungrily stare
Read in an access that's not there
While eyes close to hide tears
Or look away in fear
Run away!

Passing the open stores
Hiding her dirty sores
Seeking asylum among freaks and whores
What wouldn't she give to be in a society
Not learning the eyes to be closed but to see

Now she bites the words
"Never"
She kicks the ground
"Never"
Swallows her tears
"Never will I go back"
She hits the walls
"Leave me!"
Scratches herself
"Leave me!"
Begs to all Gods
"Rip me from this sick flesh!"

"I will always be there"
"No!"
She holds her ears
"You know that I love you"
Pretends that she doesn't hear
"We're in this together"
"We share the same skin"
Panic in his voice now
"Free us from sin"

"Tell me that you love me"
This is the end
"I know that you do"
Of her way
Never ever again
Follow me down

"God forgive this hunger"
"Please mommy see"
"Never tell a soul"
"Is it me?"
A child will love its parents
Will follow them down

She swears to the pavement's heart of stone
That these city lights will be her home
But still as they burn she will return
Back to the adults. . . of her home
Překlad:
V těle

Prochází sama těmito prázdnými ulicemi
Hledajíc něco, co volali (domů)
Doufající, že najde nějaký klid duše
Někdy potřebujeme chodit sami

Vydává se na útěk
Ačkoli její máma křičela, že musí zůstat
Křídlo poraženého ptáka z období neslyšících
Někdy je nejlepší utéct pryč

Tak leť pryč, leť pryč, leť pryč
Neboj se, neváhej, leť pryč

Oděv jejich modřin na jejich kůži
Jiní schovávají své jizvy hluboko pod
Má zranění blízko svého lůna
Obviňuje samu sebe z pronájmu v něm

Tak leť pryč, leť pryč, leť pryč
Neboj se, neváhej, leť pryč
Ale ona je vystrašená, je vystrašená, je vystrašená
Žádná cesta
Pohlédni v tyto oči, pohlédni v tyto oči, pohlédni v tyto oči
Nenávidí a lžou, oheň, který pomalu umírá
Ale ona bude létat, bude létat, bude létat,
Dříve, než to zemře

Někdy dlaně, které krmily
Musí krmit mysl s chorobnou potřebou
A dlaně, které mohou být sevřené
Stejné dlaně, které se tolik dotýkaly
Oči, které hladově civí
Čti ve výběru, že tu není
Zatímco se oči zavírají, aby skryly slzy
Nebo pohlédly pryč ve strachu
Utíkej!

Schválení otevřených obchodů
Schovávání jejích hříšných vředů
Hledání útočiště mezi šílenci a děvkami
Co by nemohla dát, aby se začlenila
Neučit se zavírat oči, ale vidět

Nyní kouše slova
Nikdy
Kope zemi
Nikdy
Polyká své slzy
Nikdy se nevrátím
Buší do zdí
Nech mě!
Škrábe sama sebe
Nech mě!
Žebrá u všech bohů
Vytrhni mě z tohoto nemocného těla
Navždy budu tady
Ne!
Zakrývá si uši
Ty víš, že tě miluju
Předstírá, že jí neslyší
Jsme v tom spolu
Dělíme se o stejnou kůži
Panika je nyní v jeho hlase
Svoboda nám z hříchu !

Řekni mi, že mě miluješ
To je konec
Já vím, že to uděláš
Z její cesty
Nikdy znovu
Následuj mě dolů

Bůh odpouští toto hladovění
Prosím, mami dívej se
Nikdy neříkej duši
Jsem to já?
Dítě bude milovat své rodiče
Bude je následovat dolů

(???)
Že tohle město světel bude její domov
Ale ještě, jak hořely, vrátí se
Zpět do puberty…v jejím domě


Used

28. prosince 2012 v 21:50 | Katka |  The perfect element
I am the unclean
The black drop at the bottom of your cup
You'd better drink or throw me up
'Cause I am on your lip and tongue
God

Klidná chvilka

26. prosince 2012 v 18:55 | Katka |  Moje poezie
V noci jde
a rozjímá
a přemýšlí
o všem, co se děje,
co se stalo
a co bude.

Je sama.
Kráčí
nepoznamenaná
děním.
Ustálená v bdění,
bez nároku na sny.

Dávná láska

26. prosince 2012 v 18:21 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Iokasta:
Mám tě pod kůži,
mám tě uvnitř sebe.
To nás spojuje,
jak tenká nitka z nebe.

Byl jsi synem mým
i mužem mého lože!
Otcem prokletý,
jeho vrahem,
střenkou nože.

Lovec štěstí

26. prosince 2012 v 18:09 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Moira:
Jen zdání je snaha někým být!
Sen pouhý...
Hádes:
Tma tě zrodí
a tama tě pojme.
Koho z lidí
tvůj osud dojme?
Z velké výšky
se prudce padá
do náruče
říše Háda!

Nevím

26. prosince 2012 v 17:57 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Korinťan:
Já tě znám,
byl jsi pastýřem Laia,
jeho věrným hlídačem stád.

Pastýř:
Jak se máš?
Kdo dneska tebe si najal?
Starý brachu, zase vidím tě rád!

Schody do nebe

26. prosince 2012 v 17:42 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Moira:
Kde jsi vstával,
kde jsi snídal,
kde jsi tančil,
kde sis hrával,
kde ses učil,
kam jsi chodil,
kdo tě mučil,
kdo tě splodil?

Buď mou královnou

26. prosince 2012 v 17:27 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Korinťan:
Hej, občané města,
přišel jsem z dáli,
jsem utahanej.

Jen hrej,
jsem z tvrdýho těsta,
já mám zprávu králi
a ta je ta nej.

Prosba

26. prosince 2012 v 17:16 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Iokasta:
Poklekám před tebou,
o pomoc tě prosím,
skláním se k nohám tvým,
slzami je rosím.

Co je to s mužem mým,
otcem mých dětí?
Dřív byl tak rozumný,
teď zná jenom kletí.

Jdi domů

26. prosince 2012 v 17:10 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Iokasta:
K čemu ten křik?
Na co ta osobní žášť?
Když má země trpí
a neskrývá pláč!

Boží vůle

26. prosince 2012 v 17:02 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Thébanka:
Já ctím vůli vyšší,
věřím osudu,
tím co je dáno,
sílu nabudu....

Druhá Thébanka:

Jen božský záměr
s nebem mě spojuje.
Já rány tiším,
tomu kdo bojuje.

Černá ovce

26. prosince 2012 v 16:48 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Kreon:
Co si o mně myslí,
to je vrchol všeho!
Asi blbě slyší,
nebo v hlavě má dřevo!

Intriky mi přišil,
co mou pověst zkazí,
avšak jeho ani slovem
tady nikdo neurazí!

Nejde uvěřit

26. prosince 2012 v 16:30 | Katka |  ROCKOPERA Oidipus Tyranus
Manto:
Ty sám jsi kletbou země,
jsi otcovrah
a aniž to tušíš
spíš se svojí vlastní matkou...
(3x)